Deutsche Gemeinschaft

 


wspólnota niemoecka pojednanie i przyszłóść

o nas
Aktualności
Artykuły prasowe
Archiwum
Członkostwo
Muzeum
Działalność
Kultura
Wydawnictwo
Audycja radiowa
Sport
Działalność dobroczyna
Porady

Statut Rada Niemców Górnośląskich Galeria Kontakt

 

Deutsch Polski Deutsch Polski

Działalność - Audycja RadiowaOd roku 1991 w Polskim Radiu Katowice nadawana jest dwujęzyczna audycja radiowa Górnośląski Magazyn Mniejszości Niemieckiej „Pojednanie i Przyszłość”

Audycję przygotowuje zespół redakcyjny składający się z autorów audycji, spikerów, tłumaczy, realizatorów i operatora muzycznego. W zależności od tematu nagrania, zespół zwiększa się o zaproszonych do realizacji gości.

Magazyn prezentuje aktualne problemy i tematy dotyczące działalności niemieckiej grupy narodowej na Górnym Śląsku poprzez przygotowywane przez redakcję reportaże, wywiady i wiadomości o aktualnych wydarzeniach, jaki i felietony o historii naszego regionu. Audycja prezentuje także dorobek kulturalny stowarzyszeń mniejszości niemieckiej w województwie śląskim. W audycji prezentowane są również sprawozdania dźwiękowe z ważniejszych posiedzeń Niemieckiej Wspólnoty.  

Stałymi punktami programu radiowego są:

1. recytacje wierszy, głównie takich twórców jak: Joseph von Eichendorf i Rainer Maria Rilke,

2. kącik kulturalny poruszający tradycje i zwyczaje Starego Śląska – prowadzony przez Ewę Mazur,

3. stały felieton poruszając problemy życia Mniejszości Niemieckiej na Górnym Śląsku, a także refleksje na bieżące tematy, poruszane przez zaproszonych do Radia gości – prowadzony przez Dietmara Brehmera,

4. każda audycja zawiera utwory muzyczne, w szczególności znanych niemieckich artystów, takich jak: Juliane Werding, Maria Ilva Biolcati (Milva), Nana Mouskouri, Matthias Reim; prezentowana jest także muzyka filmowa, a także utwory Filharmonii Berlińskiej – muzyka instrumentalna.

Innymi punktami programu są tematy poruszane przez zaproszonych do Radia gości. Są to tematy zmienne, ale nie odbiegające od zakładanych celów audycji, aby zapoznawać słuchaczy z kulturą niemiecką i śląską poprzez emitowanie ciekawych wywiadów z politykami czy publicystami, osobami z Niemiec lub pochodzenia niemieckiego a zamieszkujących obecnie Górny Śląsk. W wyjątkowych sytuacjach, takich jak Święta Bożego Narodzenia czy Wielkanoc, a także święta narodowe i tradycyjne – zespół przygotowuje specjalną audycje poświęcone w/w okazjom.

Audycja cieszy się dużym zainteresowaniem wielu słuchaczy, w tym także osób nie należących do niemieckiej grupy narodowej w Polsce. Audycja nasza dotyka problemów życia Mniejszości Niemieckiej na Górnym Śląsku oraz przypomina i pielęgnuje zwyczaje starego Górnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem zwyczajów i kultury niemieckiej na tym terenie.

Cel zadania to popularyzacja kultury niemieckiej i języka niemieckiego, a wszystko w perspektywie oddziaływania w kierunku Polsko – Niemieckiego Pojednania. Audycja jest słuchana przez kilkaset tysięcy mieszkańców województwa śląskiego i należy do najbardziej popularnego w Polskim Radiu Katowice.

Audycja emitowana jest w co drugi poniedziałek na falach Polskiego Radia Katowice w godz. 20:05 – 21:00


Prezentujemy archiwalne nagrania audycji:

2017.10.09 Michael Jary -Jarczyk

Audycja poświęcona światowej sławy kompozytorowi muzyki lekkiej –Michael Jary -Jarczyk. Na audycję składają się rozmowy z kompozytorem oraz archiwalne nagrania z jubileuszowego koncertu w Koloni . W języku polskim i niemieckim. Poezja - J. v. Eichendorffa. Produkcja własna w języku niemieckim. Felieton Dietmara Brehmera – życiorys Michaela – Jarczyka-Jary. W języku polskim i niemieckim.

https://youtu.be/1UbT6MWfDnI

2017.03.27 Felieton Dietmara Brehmera

,,Wer sich überall Zuhause fühlt, ist nirgends Zuhause“. W języku polskim i niemieckim

https://www.youtube.com/watch?v=VqKRd4Fq_qA                       

2017.03.13 Obozy

Audycja poświęcona polemice z autorem książki Markiem Łuszczyną ,,Małe zbrodnie. Polskie obozy koncentracyjne”, w oparciu o archiwalne nagrania Górnośląskiego Magazynu Mniejszości Niemieckiej ,,Pojednanie i Przyszłość” (audycja nie zawiera utworów muzycznych)

https://www.youtube.com/watch?v=WQQ4S-nV7vI

2010.09.27 Reportaż o historii gry w karty i w szachy, w tradycji niemieckiej

Aus dem Leben eines Taugennichts” J. von Eichendorff w języku niemieckim. Reportaż o historii gry w karty i w szachy, w tradycji niemieckiej, w języku niemieckim. Rozważania na temat miłości do Małej Ojczyzny - „Heimatliebe” w języku polskim i niemieckim

https://youtu.be/m7DmSxKpHys

2010.08.30 Dr. Patos Gołębie

Zasadnicza część audycji poświęcona jest gołębiom, jako symbolu śląskiej tradycji. W skład tej części wchodzi rozmowa z hodowcą, utwory poetyckie, utwory literackie na temat gołębi. W języku polskim i niemieckim.

https://youtu.be/-g8sKIQqcuI

2010.06.21 Ernst Wichert

Audycja poświęcona jest krainie jezior i lasów, która przed wojną nosiła nazwę Mazovia oraz znakomitemu jej pisarzowi Ernstowi Wichertowi, utrzymana w przeważającej części w języku niemieckim. Audycja składa się z dialogów i opowiadań w zaginionym już narzeczu niemieckim. Część muzyczną stanowią melodie i pieśni z tego regionu.

https://youtu.be/ppoVIUUKs5M

2010.04.19 Eric van Calsteren

https://www.youtube.com/watch?v=p_zFAtUshCM

2010.04.05 Audycja Wielkanocna

30 minutowa audycja na II Dzień Świąt oparta na niemieckich wykonaniach Oratorium Georga Friedricha Händla „Mesjasz”. Teksty biblijne w języku polskim i niemieckim o Chrystusie – Zbawicielu Człowieka.

https://www.youtube.com/watch?v=wCs7VG7xLOI

HISTORIA NAGRANIA ARCHIWALNE

          

Zespół radiowy przygotowujący audycję Górnośląski Magazyn Mniejszości Niemieckiej „Pojednanie i Przyszłość” w Polskim Radiu Katowice

wykon: kreatif studio Wszystkie prawa zastrzeżone © Deutsche Gemeinschaft