Deutsche Gemeinschaft

 


wspólnota niemoecka pojednanie i przyszłóść

o nas
Aktualności
Artykuły prasowe
Archiwum
Członkostwo
Muzeum
Działalność
Kultura
Wydawnictwo
Audycja radiowa
Sport
Działalność dobroczyna
Porady

Statut Rada Niemców Górnośląskich Galeria Kontakt

 

Deutsch Polski Deutsch Polski

ArchiwumNiemiecka Wspólnota „Pojednanie i Przyszłość” posiada Archiwum Mniejszości Niemieckiej w Polsce w których zasobach znajdują się:

 • dokumenty
 • całe archiwum byłych żołnierzy Wermachtu
 • kartoteki z obozów osób uwięzionych, osób zamordowanych (21 metrów bieżących)
 • zeznania i pamiętniki
 • fotografie
 • źródła fonograficzne (1500 godzin)
 • nagrania Video, Filmy
 • przedmioty

       

Archiwum Niemieckiej Wspólnot y "Pojednanie i Przyszłość"


Dokumenty jeńcow wojennych i Niemieckich Ślązaków osadzonych w obozach karnych i pracy oraz pracujących w kopalniach

 
Położenie grobów niemieckich jeńcow wojennych.

Decyzją Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Pani Profesor Darii Nałęcz (do pobrania w pdf) w listopadzie 2002 powołano Radę Archiwów Społecznych wspierającą archiwistykę społeczną w Polsce. W składzie Rady znalazły się:

 1. Andrzej Biernat (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych)
 2. Dietmar Brehmer (Archiwum Niemieckiej Wspólnoty „Pojednanie i Przyszłość”)
 3. Tomasz Gąsowski (Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego)
 4. Zbigniew Gluza (Ośrodek KARTA)
 5. Andrzej K. Kunert (Archiwum Polski Podziemnej)
 6. Bogdan Lis (Fundacja Centrum „Solidarności”)
 7. Eugeniusz Misiło (Archiwum Ukraińskie)
 8. Janusz Przewłocki (Związek Sybiraków – Komisja Historyczna)
 9. Grzegorz Sołtysiak (Archiwum Dokumentacji Historycznej PRL)
 10. Dorota Wakarecy (Fundacja „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej”)

 

wykon: kreatif studio Wszystkie prawa zastrzeżone © Deutsche Gemeinschaft